Simulation viser hvordan en titrering foregår på makroskopisk og mikroskopisk niveau.

Titrering online

Introduktion til titrering online

Metode til udfyldelse af beregningsskema

Figur 1. Titreringsopstilling.

.

Figur 2. Beregningstrekanter.

 

Følgende opgaver skal løse i titreringssimulationen.

Opgave 1 - Bane 1

Beskriv opstilling. Hvilket udstyr anvendes?

Navngiv udstyret i opstillingen.

1:

2:

3:

Opgave 2 - Bane 2

Følg vejledning i bane 2

Indtast V1 og V2 i skema.

Udfyld skemaet.

Opgave 3 - Bane 3

Beskriv dine observationer.

I bane 3 skal du bruge værdien af tilsat sølvnitrat i bane 4. Programmet husker det tilsatte.

Opgave 4 - Bane 4

Beregn massen af salt i opløsningen.

Her er kun en værdi fra bane 3.

Brug følgende metode. Udfyld skema.

Opgave 5

Hvad betyder makroskopisk niveau?

Hvad betyder mikroskopisk niveau?

 

Bilag 1

Word dokument med alle opgaverne.

 

Bilag 2

Hvor kommer koden fra i opgave 4:

mNaCl = cAgNO3 ∙ VAgNO3 ∙ MNaCl

Løsning:

Forholdet er 1:1, derfor

nAgNO3 = nNaCl

cAgNO3 ∙ VAgNO3 = mNaCl / MNaCl

Isoler mNaCl

mNaCl = cAgNO3 ∙ VAgNO3 ∙ MNaCl