Tryk på linket

https://vkemi.dk/spil/syrebase/

Saltsyre :

Eddikesyre:

Opgave 1 – find ækvivalenspunktet

Gå til bane 1 ved at trykke pil højre.

 1. Hvad er halvækvivalenspunktet?
 2. Hvad er ækvivalenspunktet?
 3. Opskrive den kemiske reaktion der sker i kolben

 

Opgave 2 - titrering

Gå til bane 2

 1. Find ækvivalenspunktet.
 2. Opskrive den kemiske reaktion der sker i kolben

 

Opgave 3 – beregn koncentrationen af eddikesyre ved titrering

Gå til bane 3

 1. Hvad er start pH?
 2. Hvad er slut pH
 3. Hvorfor sker der en ændring i pH?

Find koncentrationen (c) af eddikesyre

Oplysninger

Data

Koncentration af NaOH

cNaOH

Volumen af eddikesyre

VCH3COOH

Ækvivalenspunkt. Hvor meget NaOH tilsat?

VNaOH =?

Koncentration af eddikesyre*

cCH3COOH = ?

Passer det med oplysningen?

Vis, at koncentrationen af saltsyre er …

?

*Se bilag 2 for forklaring på formel

 

Opgave 4 – beregn koncentrationen af saltsyre ved titrering

Gå til bane 4

 1. Hvad er start pH?
 2. Hvad er slut pH
 3. Hvorfor sker der en ændring i pH?

Find koncentrationen (c) af saltsyre

Oplysninger

Data

Koncentration af NaOH

cNaOH

Volumen af saltsyre

VHCl

Ækvivalenspunkt. Hvor meget NaOH tilsat?

VNaOH =?

Koncentration af saltsyre*

cHCl = ?

Passer det med oplysningen?

Vis, at koncentrationen af saltsyre er …

?

*Se bilag 2 for forklaring på formel

 

Bilag 1

Word dokument med alle opgaver

 

Bilag 2

nNaOH = nHCl

n = c ∙ V, indsætter c ∙ V

cNaOH ∙ VNaOH = cHCl ∙ VHCl

Isoler cHCl

cHCl = cNaOH ∙ VNaOH / VHCl 

Samme fremgangsmåde med eddikesyre. Skift HCl ud med CH3COOH.