Træning af de anvendte trekanter til stofmængdeberegninger. Hver trekant skal samles med hensyn til forkortelse og enhed. Der gives et hint ved at trykke på ur.

Formel og enhedsspil

Arbejdsform

Eleverne får udleveret et link til spillet. Spillet træner kobling mellem forkortelse og enhed. Ved at trykke på hint, skal eleverne bestå en udfordring for at få et hint. Udfordringen har intet med kemi at gøre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsform