Introduktion til Atomix

Atomix går ud på at samle molekyler ud fra deres strukturformel. Spillet blev udviklet sidst i 1980'erne til Commodore 64 og Amiga 500. 

Spillet er udfordrende og kan bruges til at tydeliggøre, hvor mange binder et atom danner.

Ved at trykke på pilene kan atomet flyttes. Det stopper kun, hvis der er en væg eller et andet atom. Øverst i billedet kan der vælges bane. Alle baner kan frit vælges. Det kræver ikke at banen er gennemført.

Atomix 

Figur 1. Første bane i spillet atomix.

Arbejdsform

Eleverne spiller spillet, så længe som muligt og der er interesse for det. Efter spillet får eleverne 5-10 min til at skrive, hvad de fik ud af spillet.

Tanken er, at eleverne selv skal komme frem til antallet af bindinger afhængig af atomet. Derefter kan det tydeliggøres, hvad en bindinger er.