Atomets opbygning går ud på at blive atom-bygge-mester. Der skal bygges 5 atomer. I hver runde skal der bygges et atom, og hvis atomet er korrekt, så gives der et rettetegn og 10 point. Til venstre er opgivet den samlede ladning.

Ved tryk med venstre museknap på protoner, neutroner eller elektroner aktiveres ved venstre museknap og kan herefter flyttes og sættes ind i atomet. Ved tryk på venstre museknap placeres proton, neutron eller elektron. Ved tryk på højre museknap fjernes de igen.

Atomets opbygning

Arbejdsform

Det periodiske system tages op på tavlen, så eleverne kan følge med i det. De kan også trykke p og det periodiske system åbner på computeren. Til højre er den samlede ladning opgivet for atomet.

Eleverne kan ud fra værdien opdage, at protoner er positive, elektroner er negative og neutroner er neutrale, og at den samlede ladning for et atom er 0.